Global Energy Monitor tüm ülkelerin rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesini yayınladı

Global Energy Monitor (GEM) yenilenebilir enerjide küresel geçişi izlemek için iki yeni araç yayınladı: Rüzgâr Enerjisi Takipçisi (Wind Power Tracker) ve Güneş Enerjisi Takipçisi (Solar Power Tracker).

GEM’in web sitesi, 144 ülkede 18 binden fazla işletmedeki ve planlanan rüzgâr enerjisi projesi ile 148 ülkede yaklaşık 8 bin işletmede ve planlanan güneş enerjisi projesi hakkında veri sağlarken, bununla dünya çapında tüm şebeke ölçeğinde güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santrallerini kapsıyor.

GEM’in yayınladığı verilere göre işletmedeki 10 MW ve üstü kapasiteye sahip en fazla rüzgâr enerjisi santraline sahip ülkeler arasında Türkiye 12. sırada iken, 20 MW ve üstü güneş enerjisi kapasitesine sahip ülkeler arasında 16. sırada yer alıyor.

Küresel Rüzgâr Enerjisi Takipçisi (Global Wind Power Tracker, GWPT), 144 ülkede 681.4 GW elektrik üreten işletmedeki 13.263 rüzgâr santralini ve ilaveten 882.0 GW elektrik üretecek 5 bin 235 olası projeyi listeliyor. İşletmedeki en fazla rüzgâr projesi kapasitesine sahip ülkeler şunlar:

  1. Çin (261.2 GW)
  2. ABD (127.3 GW)
  3. Almanya (39.6 GW)
  4. İspanya (26.8 GW)
  5. Hindistan (23.7 GW)

Küresel Güneş Enerjisi Takipçisi (Global Solar Power Tracker, GSPT), 148 ülkede 298.7 GW üreten işletmedeki 5 bin 190 güneş enerjisi projesini ve 474,9 GW üretecek ilave 3.551 olası projeyi listeliyor. Şebeke ölçeğindeki güneş enerjisi, toplam küresel güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 65’ini oluştururken, kalan yüzde 35’i konut ve ticari tesisler. İşletmedeki en fazla güneş enerjisi projesi kapasitesine sahip ülkeler ise şunlardır:

  1. Çin (103.3 GW)
  2. ABD (43.4 GW)
  3. Hindistan (29.0 GW)
  4. Vietnam (11.3 GW)
  5. Meksika (10.5 GW)

GEM’in Küresel Rüzgâr Enerjisi Takipçisi Proje Müdürü Ingrid Behrsin, “Dünya çapında yerleşik güneş ve rüzgâr santrallerinin tüm kapsamını yakalamak, enerji geçişine yönelik ilerlemeyi ölçmek için kritik önem taşıyor. Bunun gibi açık erişimli proje düzeyinde verilerle, ülkelerin kendi belirttikleri yenilenebilir enerji hedeflerine karşı nasıl bir performans sergilediklerini izlemek için artık çok daha güçlü bir konumdayız.” diyor.

Related posts

Yahyalı, rüzgârlı ve güneşli gün sayısı fazlalığıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını çekiyor

Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesinin 2030’a kadar 30 GW’ı aşacağı öngörülüyor

Güneş enerjisinde malzeme temini ve geri dönüşüm önem kazanıyor